เกรียงไกร ปริญญาพล http://www.kkppn.com

 
อัยการ:สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนครในอดีต     


ประวัติเจ้าผู้ข้า      

ประวัติวัดถ้ำเจ้าผู้ข้า                                   

ปูชนียสถานที่สำคัญในวัดป่าสุทธาวาส   

พระยาประจันตประเทศธานี  (โง้นคำ  พรหมสาขา ณ สกลนคร)   

รองอำมาตย์โท พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์)   
          
รองอำมาตย์เอก  พระอนุบาลสกลเขตร์ (เมฆ พรหมสาขา ณ สกลนคร)     

รองอำมาตย์ตรี หลวงพิจารณ์อักษร ( เส พรหมสาขา ณ สกลนคร ) 

ขุนศรีประทุมวงศ์  ( อินตา  ศรีประทุมวงศ์ )

นายสมบูรณ์  ลาดศิลา          
                            
นายดาบชัย อัคราช                                              

หลวงปริวรรตวรวิจิตร ( จันทร์  เจริญไชย  ปริวรรตวร )

ดร.บุณย์  เจริญไชย                                         

นายโบแดง  จันตะเสน                                                    

นางอนงค์  ตงศิริ                                                          

นายศาสตร  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร

นางเปลี่ยนถิระมัยสิทธิการ ( เปลี่ยน  พรหมสาขา ณ สกลนคร)                                               

                    

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ จากข่าว วันละคำสองคำ   

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๑ )

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๒ ) 

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๓ )

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๔ )

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๕ )

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๖ )

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๗ )

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๘ )

ท้ายชีวิตท่านเจ้าคุณจันต์ 

คุณพระอนุบาลสกลเขตร์ ( ๑ )

คุณพระบริบาลศุภกิจ ( ๑ ) 

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๙ )


ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๑๐ ) 


ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๑๒ )


คุณพระอนุบาลสกลเขตร์ ( ๒ )  

นายฟอง  นวลมณี 

คุณพระบริบาลศุภกิจ ( ๒ )  

คุณพระบริบาลศุภกิจ ( ๓ )    


นางเทพ  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร  (มารดาท่านเจ้าคุณจันต์)!!
 
ท่านเจ้าคุณจันต์ (๑๔)  

ชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยสังเขป

สูจิบัตรงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  

สรุปข่าวอาการป่วย - ละสังขาร - พินัยกรรม ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
 
ท่านเจ้าคุณจันต์ (๑๕) ไขปริศนาปูชนียวัตถุ 

อาจารย์บุญธรรม กัลยาบาล

 
อาจารย์บุนนาค  คำเมือง
 
นางพิจารณ์อักษร  (คำสิงห์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)


บันทึกความทรงจำของอาจารย์วัชรี  พรหมสาขา ณ สกลนคร  

นางเพ็ญพรรณ  จันตะเสน (อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร)   

หลวงวรนิติปรีชา (วรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร) 

 
ประวัติอาจารย์วัชรี พรหมสาขา ณ สกลนคร 


นางอนงค์ ตงศิริ  สตรีเหล็กชาวภูไทจังหวัดสกลนคร  

ข่าวจาก www.kkppn.com                               


ราชวงศ์ (อินหรืออินทร์  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร)  บิดาท่านเจ้าคุณจันต์ !!


ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๑๓ ) 


ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๑๑ ) 


ท่านเจ้าคุณจันต์ (๑๖)


มาตรวัดแผ่นดินไหว 


ท่านเจ้าคุณจันต์ (๑๗) เจ้าคุณจันต์กล่าวหาข้าหลวงประจำเมืองหมิ่นประมาทท่าน


ลำดับความเป็นมาในการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์

ท่านเจ้าคุณจันต์ (๑๘)  ไขปริศนาปูชนียวัตถุครั้งที่ 2 !  

สัจธรรม (๑) โดยท่านพระอาจารย์แบน ธนากโร  วัดดอยธรรมเจดีย์

สัจธรรม (๒) โดยท่านพระอาจารย์แบน ธนากโร  วัดดอยธรรมเจดีย์

ความเป็นมาตึกร่มฟ้าอนุสรณ์ โรงพยาบาลสกลนคร

กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (ต้นฉบับ)  


ความเป็นมาตึกร่มฉัตรอนุสรณ์ โรงพยาบาลสกลนคร

นายสุพจน์  ไชยเชษฐ์


นายเกียรติสุทธิ์  วรรัตนธรรม

อาจารย์ถวิล  นันตะสุข


ท่านเจ้าคุณจันต์ (๑๙) ภาวะผู้นำ !

เจ้าคุณจันต์ (๒๐) เจ้าคุณจันต์กับพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

หอไตรกลางน้ำวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

พระอุโบสถหลังเก่าของวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 

รองอำมาตย์ตรี  ขุนอร่ามรัษฎากร  (เรือง  สุคนธชาติ)  

ประวัติโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร  


ศาลากลางจังหวัดสกลนครในอดีต


อาจารย์สมเพศ  โรจนชีวะ
 
วาทะ ของ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
 

กำหนดการพิธีบวงสรวงรูปหล่อเหมือน  “นายเตียง  ศิริขันธ์”ณ วัดพระธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนครวันที่  ๒๒ กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๔

 

คำกล่าวขอบคุณของคนตระกูล ศิริขันธ์  ในพิธียกรูปเหมือนนายเตียง  ศิริขันธ์ ขึ้นสู่แท่นอนุสาวรีย์  ณ ลานหิน บนถ้ำภูพาน  เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม  2554 โดย  นายสถาปน์  ศิริขันธ์  อดีต  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร 3 สมัย และอดีตรองโฆษกรัฐบาล

นางนุ่ม  ชุวานนท์  (หรือแม่นุ่ม)

เตียง ศิริขันธ์

หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  กับนายอ่อน - นางสัมหรือสำมา  โมราราษฎร์  (บิดา - มารดาของนางองค์ ตงศิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของจังหวัดสกลนคร)

เวทีโสกัน วันเสาร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  รักความสุข

นางจารุวรรณ   เนตรพรหม

นางปราศรัย  พนมยงค์ (พรหมสาขา ณ  สกลนคร)

เตียง  ศิริขันธ์

เตียง  ศิริขันธ์ (1)

เตียง  ศิริขันธ์ (2)

แม่ชีสุวรรณ  นวลมณี

ประวัติการก่อสร้างเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร 

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง ปึงเถ่าม่า  สกลนคร 

 

มิสเตอร์ฟรังซัว แดร์โฟซ์ (ผู้ก่อตั้งสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด)

หรือเนื้อโคขุนโพนยางคำ

 

นายอาคม พรหมสาขา ณ สกลนคร


กำหนดการ งานรำลึก พิธีมอบอนุเสาวรีย์ นายเตียง ศิริขันธ์ 

 

นานา ปัญหาธรรม (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 

ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (1) 


ประวัตินายเทียม ศิริขันธ์

 

 

ประวัตินายบุญยง แซ่โง้วหรืออากง (เถ้าแก่ ซิน ซิน)

 

นายประสาท ตงศิริ

พบกับบทความพิเศษ!!... ฐานะความเป็น"เจ้า" กับ "เจ้าเมือง" ในหัวเมืองอีสานแถบลุ่มน้ำโขง โดย..เกรียงไกร ปริญญาพล (ซึ่งบุคคลใน 2 ฐานะนี้จะมีความแตกต่างกัีนมาก) เร็วๆนี้!

 

อาจารย์วงเดือน ลาดศิลา

 

พระวิหารวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม 


บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๑ ) 


บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๒ ) 


บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ) 

 
บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๔ ) 


บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๕ ) 

บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๖  

บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๗ )บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๘ )


บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๙ )


บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๑๐ ) บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๑๑ )  


บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๑๒ )     บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๑๓ )  โปรดติดตาม ท่านเจ้าคุณจันต์ (๒๓) เรือนนอนเจ้าคุณจันต์ พร้อมภาพประกอบ หาชมได้ที่เดียว


ประวัติการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๒๑ )  

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๒๒ )  


การญ่างเอาบุญ  
 
 
 
 
 
 
ขุนนิเทศพานิช (บุดดี  ศิริขันธ์)  


Online: 1 Visits: 265,165 Today: 39 PageView/Month: 495