เกรียงไกร ปริญญาพล http://www.kkppn.com

 

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๑ )

ยศของท่านเจ้าคุณจันต์


ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๒ ) 

เจ้าคุณจันต์ต่อสู้เพื่อชาวเมืองสกลนคร


ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๓ )

เจ้าคุณจันต์ถวายการต้อนรับเจ้านาย


ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๔ )

เจ้าคุณจันต์ร่วมงามสมโภชล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕


ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๕ )

เจ้าคุณจันต์กับงานด้านการศาสนา


ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๖ )

เจ้าคุณจันต์กับการทำงานในหน้าที่


ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๗ )

เจ้าคุณจันต์และคุณหญิง


ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๘ )

อนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณจันต์ 


ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๙ )

สิ่งปลูกสร้างรอบบริเวณจวนท่านเจ้าคุณจันต์ 

 

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๑๐ ) 

 

เจ้าคุณจันต์กับงานยุติธรรม

 

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๑๑ ) 

 

ประคำท่านเจ้าคุณจันต์

 

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๑๒ )

 

เครื่องยศเจ้าคุณจันต์ 

 

 

ท่านเจ้าคุณจันต์ ( ๑๓ ) 

 

เงินเดือนเจ้าคุณจันต์ 

 

 

ท่านเจ้าคุณจันต์ (๑๔) 

เจ้าคุณจันต์ถวายของล้ำค่าแด่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  

 

 

ท่านเจ้าคุณจันต์ (๑๕)

เจ้าคุณจันต์ถวายปูชนียวัตถุ

  

ท้ายชีวิตท่านเจ้าคุณจันต์ 

 

 

ท่านเจ้าคุณจันต์ (๑๖)

ศักดิ์ศรีเจ้าคุณจันต์

 

 ท่านเจ้าคุณจันต์ (๑๗)
เจ้าคุณจันต์กล่าวหาข้าหลวงประจำเมืองหมิ่นประมาทท่าน

 

ท่านเจ้าคุณจันต์ (๑๘)
  เจ้าคุณจันต์ถวายรอยพระพุทธบาทจำลองครั้งที่ 2

 

ท่านเจ้าคุณจันต์ (๑๙)

เจ้าคุณจันต์กับภาวะผู้นำ

 

ท่านเจ้าคุณจันต์ (๒๐) 

เจ้าคุณจันต์กับพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

 

ท่านเจ้าคุณจันต์ (๒๑)

เหรียญตราเจ้าคุณจันต์


ท่านเจ้าคุณจันต์(๒๒) 

เหรียญที่ระลึกฉลองอนุสาวรีย์เจ้าคุณจันต์

 Online: 3 Visits: 262,922 Today: 53 PageView/Month: 1,348