เกรียงไกร ปริญญาพล http://www.kkppn.com

 

รัฐที่ล้มเหลว 

Failed State – s

 

 

 

           มูลนิธิเพื่อเสรีภาพ  ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้นิยาม “ รัฐที่ล้มเหลว ”  ไว้มี  4  ด้าน  คือ

          1. การสูญเสียอำนาจในการบังคับใช้กองกำลังที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือการสูญเสียการควบคุมเหนือดินแดนในเชิงกายภาพ 

          2. การเสื่อมของอำนาจรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินกระบวนการตัดสินใจในนามของรัฐ 

          3. สภาวะไร้ความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนตามที่สมควรแก่เหตุและผล 

          4. สภาวะไร้ความสามารถในการมีความสัมพันธ์กับรัฐอื่นตามควรในฐานะสมาชิกเต็มรูปแบบของประชาคมนานาชาติ

 

  

ตัวอย่างรัฐที่ล้มเหลวซึ่งไม่อาจเยียวยาได้ง่าย ๆ 

 และ 10 อันดับ ประเทศเหล่านี้จะวนเวียน

ลำดับขึ้นลงแต่ละปีสลับกันไปมา เช่น

 

  

          1. โซมาเลีย  เป็นประเทศที่ตกอยู่ในสภาวะ “ กลียุค ”  ต่อเนื่องมาหลายสิบปี  แบ่งแยกเป็นกลุ่ม  ควบคุมอำนาจด้วยอาวุธปืน  เกิดกลุ่มโจรสลัด ปล้น และกักเรือสินค้าของประเทศต่าง ๆ  เพื่อเรียกค่าไถ่ สหประชาชาติต้องขอกำลังเรือรบจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมป้องกันและปราบปรามโจรสลัดจนทุกวันนี้

          2. ชาด  ประเทศในตอนกลางของทวีปอาฟริกา  มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเป็นระยะต่อเนื่องมาโดยตลอด 

          3. ซูดาน  เป็นประเทศที่มีความขัดแย้งภายในประเทศหัวรุนแรง  มีกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลด้วยอาวุธสงครามหลายกลุ่ม  จนสหประชาชาติต้องส่งกองกำลังเข้าไปทำหน้าที่รักษาสันติภาพภายในประเทศ 

          4. ซิมบับเว 

          5. คองโก 

          6. อัฟกานิสถาน 

          7. อิรัก 

          8. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

          9. กินี 

          10. ปากีสถาน

 

 

  

 

 

ขอได้รับความขอบคุณจาก

www.kkppn.com

 Online: 2 Visits: 262,913 Today: 44 PageView/Month: 1,339